No events found.

Congres over TRIZ innovaties op Europees niveau

Inschrijven congres

 

ETRIA World Conference TRIZ Future 2021 - Bolzano, Italy

Creative Solutions for a Sustainable Development

22-24 September 2021, Free University of Bozen-Bolzano [https://www.unibz.it/]

Overview

The ETRIA World Conference “TRIZ Future” 2021 “Creative solutions for a sustainable development” will take place at the Free University of Bozen-Bolzano (Bolzano, Italy) and online on 22-24 September 2021. Bolzano is the main town of the alpine region of South Tyrol, and is considered the door to Dolomites, included in the UNESCO list of the world's protected natural paradises since 2009.

The Conference is organized by The European TRIZ Association (ETRIA) together with the Free University of Bozen-Bolzano. The conference’s main sponsor is the International Federation for Information Processing (IFIP).

The Conference aims at linking industrial companies, research centers, educational organizations and individuals to share their experience on systematic innovation and promote TRIZ-based tools worldwide. It will provide an international forum for exchanging new ideas on knowledge-based innovation, presenting recent achievements in this area and strengthening collaboration between academic and industrial players.

The 21st edition of ETRIA World Conference “TRIZ Future” invites original papers and best practices that combine systematic invention generation, creative design, and digital technologies to solve complex problems in any field of human activity with a particular focus on advanced systems for tackling environmental issues and other global challenges. Therefore, the conference welcomes scientific and practitioners’ contributions about the main issues summarized in the following, which however should not be considered exhaustive.

Topics for the call for papers

 

Innovation-oriented developments in artificial Intelligence and digitalization

 • Artificial intelligence and systematic innovation
 • Knowledge-based innovation
 • Digitalization in systematic innovation
 • Development of advanced engineering systems and innovative products exploiting artificial intelligence and digitalization
 • Creative and problem-solving tools addressing problems in the world 4.0
 • Digital TRIZ

 

Progress in innovation for the sustainable development and the green deal

 • Environmental issues and systematic innovation
 • Inventive and creative design for sustainability
 • Fundamental engineering advances in the fields of energy and sustainability
 • Methodological advances to make people’s behavior more sustainable
 • Eco-TRIZ and TRIZ-based eco-design
 • TRIZ in Design for Additive Manufacturing to minimize material consumption

 

TRIZ, inventive design, problem solving and Intellectual Property

 • Advances and recent developments in TRIZ theory, tools and models
 • Science of inventive problem solving, systematic invention and conflict resolution
 • Advanced tools for complex problem solving
 • TRIZ and related tools in design thinking and open innovation
 • Development of inventive design methods and theories
 • Use of TRIZ heuristics and solutions to push creative design
 • Novel approaches in patent valuation, technology transfer and Intellectual Property management
 • Design for patentability
 • TRIZ and System Engineering

 

TRIZ in academia, industry, education and society

 • TRIZ for science and fundamental research (e.g. physics, chemistry, other natural sciences) to tackle breakthrough innovations
 • TRIZ for X: engineering applications of TRIZ and systematic innovation tools in the X-field, e.g. robotics, smart connected products, telecommunications, civil engineering, electro-mechanics, electronics, software, renewable energy, mobility and transportation
 • TRIZ in medicine, pharmacy, biotechnology
 • TRIZ for the health services and well-being
 • TRIZ in process engineering
 • TRIZ in management, economics, strategy, politics, business and entrepreneurship
 • TRIZ in social sciences and non-technical disciplines
 • Other areas where systematic innovation is present and were not explicitly mentioned
 • TRIZ and disruptive innovation
 • TRIZ and forecasting of technical systems
 • TRIZ application in industry
 • Industrial case studies where TRIZ and systematic innovation methods are used
 • Education in the fields of TRIZ and creative design
 • TRIZ to push digital education
 • TRIZ training in schools, companies and other organizations
 • TRIZ diffusion and promotion
 • TRIZ communities and communities using TRIZ

 

Dates and dealines

 

 • Submission of Abstract: 31 January 2021
 • Abstract review: 21 February 2021
 • First submission of full-papers: 31 March 2021
 • Paper Review: 31 May 2021
 • Final submission deadline: 30 June 2021
 • Registration: 15 July 2021
 • Conference 22-24 September 2021

 

Committees

 

General Chair

Dr. Yuri Borgianni, Free University of Bozen-Bolzano

 •  

Scientific Chair

Prof. Stelian Brad, Cluj IT Cluster, Technical University of Cluj-Napoca, Romania

 •  

International Advisory Committee

Prof. Denis Cavallucci, ICube, INSA Strasbourg, France

Prof. Pavel Livotov, PPI, Offenburg University, Germany

 

Program committee

Dr. Tiziana Bertoncelli, ANSYS Germany GmbH

Dr. Niccolò Becattini, Politecnico di Milano, Italy

Dr. Lorenzo Maccioni, Free University of Bozen-Bolzano

Prof. Federico Rotini, University of Florence, Italy

Prof. Davide Russo, University of Bergamo, Italy

 

Organizing committee

Renate Folie, Free University of Bozen-Bolzano, Event Office

Dr. Aurora Berni, Free University of Bozen-Bolzano

Dr. Franco Concli, Free University of Bozen-Bolzano

Prof. Guido Orzes, Free University of Bozen-Bolzano

Dr. Erwin Rauch, Free University of Bozen-Bolzano

Dr. Lorenzo Fiorineschi, University of Florence, Italy

Dr. Francesco Saverio Frillici, University of Florence, Italy

Dr. Christian Spreafico, University of Bergamo, Italy

Last Updated on Thursday, 12 November 2020 12:28

Fijnstof gezondheid bedreiging

Conclusie: Zo snel mogelijk naar Waterstof technologie overstappen. Transport en Industrie!

Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10 fijnstof ) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5 fijnstof ). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze pagina's bieden informatie over de belangrijkste aspecten van fijn stof.

Twee typen gezondheidseffecten

In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Ook als de concentraties onder de Europese grenswaarden liggen, treden nog steeds gezondheidseffecten op. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Meten én modelleren om de luchtkwaliteit vast te stellen

De toetsing of voldaan wordt aan de grenswaarden, gebeurt aan de hand van metingen van de fijnstofconcentraties. Daarnaast worden atmosferisch-chemische verspreidingsmodellen gebruikt om de luchtkwaliteit voor fijn stof te berekenen op plaatsen waar niet wordt gemeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in Nederland in beperkte mate overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt. Naar verwachting zullen deze overschrijdingen binnen een aantal jaren tot het verleden behoren behalve voor jaren met ongunstige verspreidingscondities.

Verder lezen

Op deze website komen alle aspecten van de fijnstofproblematiek aan de orde. De informatie op deze en onderliggende pagina’s is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in fijn stof en de gevolgen ervan. Mocht u nog vragen hebben over fijn stof in samenhang met uw gezondheid dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw huisarts of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . De webpagina’s van deze website geven een korte samenvatting en een verwijzing naar onderbouwende en verdiepende informatie die in de vorm van pdf Portable Document Format -documenten is te downloaden. Onder de uitgave 'Dossier Fijn stof' zijn al deze achtergronddocumenten bij elkaar te vinden. RIVM

Ultra fijnstof

In de omgeving van Schiphol zijn mensen bezorgd over de effecten van vliegverkeer op hun gezondheid. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van ultrafijn stof. Aangenomen wordt dat het inademen van ultrafijn stof schadelijk is voor de gezondheid, maar er is – ook internationaal - nog weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar. Daarom voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) onderzoek uit naar mogelijke negatieve effecten van ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol. Hiervoor werken we samen met verschillende onderzoeksinstituten, zoals TNO, Universiteit van Utrecht-IRAS Institute of Risk Assessment Sciences  (Institute of Risk Assessment Sciences)  en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  (locatie AMC Academic Medical Center ). Ook de  plaatselijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en werken aan dit onderzoek mee.  Om het maatschappelijk perspectief in te brengen vindt  regelmatig overleg plaats met de omgevingspartijen: KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , BARIN, Schiphol Group, Bewonersvertegenwoordigers, Milieufederatie Noord Holland, Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaal.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ) heeft aan het RIVM gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol. We kijken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Om meer te weten te komen over de effecten van ultrafijn stof op de gezondheid is het onderzoek opgedeeld in drie onderdelen. Met het eerste onderzoek ‘meten en berekenen’ willen we meer informatie krijgen over hoeveel ultrafijnstof er in de lucht is in de omgeving van Schiphol. Dit geeft informatie over de mate waarop mensen blootgesteld worden aan ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. Met het tweede onderzoek ‘acute effecten’ willen we meer te weten komen over of het ultrafijn stof direct effect op de gezondheid kan veroorzaken. Ook vergelijken we in deze studie de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer). Met het derde onderzoek willen we alle opgebouwde kennis combineren in een studie naar lange termijn effecten.

Zowel de effecten van kortdurende als langdurige blootstelling worden meegenomen in het onderzoek. Ook vergelijken we de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer).

De nieuwe website heeft sinds 2021 een nieuw jasje online gekregen.

Deze versie kan ook op Tablets en Mobiele telefoons bekeken worden

Laat ons weten wat U nog mist en welke verbeteringen U wilt zien.